Vol594嫩模心妍小公主私房低胸吊带配黑丝裤袜秀豪乳翘臀诱惑写真46P心妍小公主尤蜜荟

Vol594嫩模心妍小公主私房低胸吊带配黑丝裤袜秀豪乳翘臀诱惑写真46P心妍小公主尤蜜荟

此证有一是两膝相,行步振掉,膝HT胫骨微肿;二是膝HT胫骨交接处,大如椎,腿股肉消,皮缩裹骨;三是上腿肿大,下股冷消。 故老子曰∶不窥牖见天道,不出户见天下,其出弥远,其知弥少。

根据本方加芒硝,即大承气汤。故曰热伤气,气为阳也。

【注】行阴欲寐嗜卧,少阴证也。 其原有五∶一天行时气;二七情内郁;三体虚外感;四身热搏于风冷;五食炙爆、饮法酒、服丹石等热毒。

学人当观其外之为证,而察其内之所属,表里相应,万无失一。冷则气愈滞而血愈积,故但能为肿而不能为脓。

动则可移,阳既移而动矣。生姜泻心汤,即半夏泻心方再加生姜也。

寒热而无作止之常,日三、五发,谓之如疟,属太阳经未尽之表邪也,宜麻桂各半汤。若势甚宜下者,加大承气汤下之。

Leave a Reply