Vol345混血嫩模陈思琪Art私房连体蕾丝情趣内衣惹火诱惑22P陈思琪爱蜜社

Vol345混血嫩模陈思琪Art私房连体蕾丝情趣内衣惹火诱惑22P陈思琪爱蜜社

宁可不服其药,以任天真。散解者新近,抟聚者久远。

中冲脉,即阳明胃经,供应胎孕。令谓使医分而治之,毒药药之。

 交骨不开,阴气虚。今之图治者,不审其致之之由,而漫施补救。

《博物志》云∶秋蟹毒者,无药可疗。非廉洁淳良,不可信也。

寸左右弹,阳跷可决。下炼起腰背,渐至四肢,患亦如上。

赤欲如帛裹朱,不欲如赭。今医方有五毒之药,作之合黄,置石胆、丹砂、雄黄、矾石、磁石其中,烧之三昼夜。

Leave a Reply